1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای سعید صادقی

رزومه استاد جناب آقای سعید صادقی

نام و نام خانوادگی

جناب آقای سعید صادقی

قائم مقام و مدیر ارشد عملیاتی تپسل

محتواها