1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای مجید مجیدی
رزومه استاد جناب آقای مجید مجیدی
نام و نام خانوادگی

جناب آقای مجید مجیدی

مدرس مدرسه عالی کسب و کار ماهان

دوره ها