1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای یوسف فراهانی

رزومه استاد جناب آقای یوسف فراهانی

نام و نام خانوادگی

جناب آقای یوسف فراهانی

یوسف فراهانی مدیر واحد محتوا و کپی رایتینگ علی بابا

پکیج های آموزشی

محتواها