1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای یوسف فراهانی
رزومه استاد جناب آقای یوسف فراهانی
نام و نام خانوادگی

جناب آقای یوسف فراهانی

یوسف فراهانی مدیر واحد محتوا و کپی رایتینگ علی بابا

دوره ها