1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای احمد نظری مهرابی

رزومه استاد جناب آقای احمد نظری مهرابی

نام و نام خانوادگی

جناب آقای احمد نظری مهرابی

دکترای مدیریت گرایش بازاریابی

مدرس مدرسه عالی کسب و کار ماهان

مشاور بازاریابی هولدینگ مرکز مشاوره مدیریت ماهان

دوره ها