1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای احمد نظری مهرابی
رزومه استاد جناب آقای احمد نظری مهرابی
نام و نام خانوادگی

جناب آقای احمد نظری مهرابی

دکترای مدیریت گرایش بازاریابی♦♦♦

مدرس مدرسه عالی کسب و کار ماهان♦♦♦

مشاور بازاریابی هولدینگ مرکز مشاوره مدیریت ماهان

دوره ها