1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای حمیدرضا عظیمی
رزومه استاد جناب آقای حمیدرضا عظیمی
نام و نام خانوادگی

جناب آقای حمیدرضا عظیمی

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

مدرس مدرسه عالی کسب و کار ماهان

دوره ها