فایل های کارگاه های آموزشی

کارگاه شخصيت شناسي در جذب و استخدام play

کارگاه شخصيت شناسي در جذب و استخدام

01:35:22
کارگاه مهارت های تصمیم گیری play

کارگاه مهارت های تصمیم گیری

01:01:26
کارگاه برنامه ریزی استراتژیک play

کارگاه برنامه ریزی استراتژیک

01:39:19
کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه اول)

02:52:02
کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه دوم) play

کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه دوم)

02:28:42
کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه سوم) play

کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه سوم)

02:13:03
 کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه اول)

02:43:19
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه دوم) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه دوم)

01:23:06
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه سوم) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه سوم)

02:38:31
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه چهارم) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه چهارم)

02:52:50
کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه اول)

02:17:41
کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه دوم-بخش اول) play

کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه دوم-بخش اول)

01:13:52
کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه دوم-بخش دوم) play

کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه دوم-بخش دوم)

01:03:20
کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه سوم) play

کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه سوم)

01:39:31
کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه اول)

02:28:10
کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه دوم) play

کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه دوم)

02:31:16
کارگاه آموزشی DISC play

کارگاه آموزشی DISC

02:06:15
کارگاه آموزشی سرمایه گذاری پسا برجام (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری پسا برجام (جلسه اول)

02:15:32
کارگاه آموزشی سرمایه گذاری پسا برجام (جلسه دوم) play

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری پسا برجام (جلسه دوم)

01:27:05
کارگاه آموزشی برندینگ با نگاهی نو (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی برندینگ با نگاهی نو (جلسه اول)

02:03:19
کارگاه آموزشی برندینگ با نگاهی نو (جلسه دوم) play

کارگاه آموزشی برندینگ با نگاهی نو (جلسه دوم)

02:05:21
بازآفرینی استراتژی های کسب و کار (جلسه اول) play

بازآفرینی استراتژی های کسب و کار (جلسه اول)

01:15:58
بازآفرینی استراتژی های کسب و کار (جلسه دوم) play

بازآفرینی استراتژی های کسب و کار (جلسه دوم)

01:32:52
کارگاه آموزشی متقاعدسازی (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی متقاعدسازی (جلسه اول)

02:00:21
کارگاه آموزشی تیم سازی play

کارگاه آموزشی تیم سازی

02:01:38
هنر مذاکره فردی play

هنر مذاکره فردی

01:30:05
خرید دوره
قيمت پکیج :8,800,000 تومان

موجودی کیف پول :0

شماره همراه صحیح و در دسترس خود را وارد نمایید

   

در صورتیکه کد تخفیف دارید وارد نمایید

درگاه پرداخت بانک را انتخاب نمایید


خرید دوره

  
سوال بپرسید
جهت مشاهده جزوات باید پکیج را خریداری نمایید .خرید پکیج
فرم نظرسنجی استاد یافت نشد
جهت شرکت در فرم نظرسنجی استاد باید ابتدا محصول را خریداری کرده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید .خرید پکیج