کارگاه های آموزشی

فایل ها
کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه اول)
02:52:02
کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه دوم)
02:28:42
کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه سوم)
02:13:03
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه اول)
02:43:19
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه دوم)
01:23:06
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه سوم)
02:38:31
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه چهارم)
02:52:50
کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه اول)
02:17:41
قيمت پکیج : 5,500,000 تومان
موجودی کیف پول : 0

شماره همراه صحیح و در دسترس خود را وارد نمایید

   

در صورتیکه کد تخفیف دارید وارد نمایید


درگاه پرداخت بانک را انتخاب نماییدخرید دوره