فایل های کارگاه های آموزشی

عارضه یابی منابع انسانی کسب و کارها | خانجانیان play

عارضه یابی منابع انسانی کسب و کارها | خانجانیان

01:26:36
صفر تا ثبت علائم تجاری | زبده play

صفر تا ثبت علائم تجاری | زبده

01:32:11
بازاریابی دیجیتال مارکتینگ | آزاددل play

بازاریابی دیجیتال مارکتینگ | آزاددل

01:21:25
اصلی ترین مخاطرات کسب و کارهای امروزی | امید خندانفر play

اصلی ترین مخاطرات کسب و کارهای امروزی | امید خندانفر

01:34:57
متقاعدسازی | مجتبی برقبانی play

متقاعدسازی | مجتبی برقبانی

01:32:00
کسب درآمد در بازدید از نمایشگاه | امید خندان فر play

کسب درآمد در بازدید از نمایشگاه | امید خندان فر

01:33:48
فن بیان | مهدی بهارلو play

فن بیان | مهدی بهارلو

01:31:55
کارگاه تبلیغات کلیکی play

کارگاه تبلیغات کلیکی

01:31:15
کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی 2 | دکتر علینژاد play

کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی 2 | دکتر علینژاد

01:50:48
کارگاه برندسازی کارفرما - خانجانیان play

کارگاه برندسازی کارفرما - خانجانیان

01:42:29
تیم سازی در کسب و کار play

تیم سازی در کسب و کار

01:36:56
مدیریت ارتباط با مشتری play

مدیریت ارتباط با مشتری

01:21:38
کارگاه جذب و استخدام با رویکرد نوین play

کارگاه جذب و استخدام با رویکرد نوین

01:34:16
تکنیک های فروش play

تکنیک های فروش

01:33:24
مدیریت استرس و تمرکز در کسب و کار play

مدیریت استرس و تمرکز در کسب و کار

01:33:40
کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی play

کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

01:29:23
کارگاه قدرت تمرکز play

کارگاه قدرت تمرکز

01:40:00
کارگاه جامعه شناسی بازارکار در ایران play

کارگاه جامعه شناسی بازارکار در ایران

01:44:00
جذب و نگهداری مشتری play

جذب و نگهداری مشتری

01:53:17
کارگاه بهبود فرآیند در کسب و کار play

کارگاه بهبود فرآیند در کسب و کار

01:54:27
کارگاه مدیریت کمپین تبلیغاتی play

کارگاه مدیریت کمپین تبلیغاتی

01:58:30
کارگاه حل مسئله جانشین پروری play

کارگاه حل مسئله جانشین پروری

01:46:46
کارگاه سناریو در فروش play

کارگاه سناریو در فروش

02:11:55
کارگاه تقویت حافظه play

کارگاه تقویت حافظه

01:55:00
کارگاه شخصيت شناسي در جذب و استخدام play

کارگاه شخصيت شناسي در جذب و استخدام

01:35:22
کارگاه مهارت های تصمیم گیری play

کارگاه مهارت های تصمیم گیری

01:01:26
کارگاه بیزنس اتیکت play

کارگاه بیزنس اتیکت

01:26:28
کارگاه برنامه ریزی استراتژیک play

کارگاه برنامه ریزی استراتژیک

01:39:19
کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه اول)

02:52:02
کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه دوم) play

کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه دوم)

02:28:42
کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه سوم) play

کارگاه آموزشی سفر مشتری (جلسه سوم)

02:13:03
 کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه اول)

02:43:19
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه دوم) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه دوم)

01:23:06
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه سوم) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه سوم)

02:38:31
کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه چهارم) play

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه چهارم)

02:52:50
کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه اول)

02:17:41
کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه دوم-بخش اول) play

کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه دوم-بخش اول)

01:13:52
کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه دوم-بخش دوم) play

کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه دوم-بخش دوم)

01:03:20
کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه سوم) play

کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه سوم)

01:39:31
کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه اول)

02:28:10
کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه دوم) play

کارگاه آموزشی حل مسئله (جلسه دوم)

02:31:16
کارگاه آموزشی DISC play

کارگاه آموزشی DISC

02:06:15
کارگاه آموزشی برندینگ با نگاهی نو (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی برندینگ با نگاهی نو (جلسه اول)

02:03:19
کارگاه آموزشی برندینگ با نگاهی نو (جلسه دوم) play

کارگاه آموزشی برندینگ با نگاهی نو (جلسه دوم)

02:05:21
بازآفرینی استراتژی های کسب و کار (جلسه اول) play

بازآفرینی استراتژی های کسب و کار (جلسه اول)

01:15:58
بازآفرینی استراتژی های کسب و کار (جلسه دوم) play

بازآفرینی استراتژی های کسب و کار (جلسه دوم)

01:32:52
کارگاه آموزشی متقاعدسازی (جلسه اول) play

کارگاه آموزشی متقاعدسازی (جلسه اول)

02:00:21
کارگاه آموزشی تیم سازی play

کارگاه آموزشی تیم سازی

02:01:38
هنر مذاکره فردی play

هنر مذاکره فردی

01:30:05
خرید دوره
قيمت پکیج :8,800,000 تومان

موجودی کیف پول :0

در صورتیکه کد تخفیف دارید وارد نمایید


  
سوال بپرسید
جهت مشاهده جزوات باید پکیج را خریداری نمایید .خرید پکیج
فرم نظرسنجی استاد یافت نشد
جهت شرکت در فرم نظرسنجی استاد باید ابتدا محصول را خریداری کرده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید .خرید پکیج