فرهنگ سازمانی

این محصول مخصوص دانش پذیران گروه دوره DBA کد 47 از مدرسه کسب و کار ماهان می باشد . لذا در صورتیکه دانش پذیر این دوره باشید ، اطلاعات شما از قبل با احراز هویت شماره موبایل شما در سیستم موجود بوده و استفاده از این محصول برای شما فراهم می باشد و در صورتیکه دانش پذیر این دوره نباشید استفاده از این محصول برای شما امکان پذیر نیست .
فرهنگ سازمانی
 • فرهنگ سازمانی - دکتر زمانی مقدم

  1399/04/04
 • فرهنگ سازمانی - دکتر زمانی مقدم

  1399/04/04
 • فرهنگ سازمانی - دکتر زمانی مقدم

  1399/04/04
 • فرهنگ سازمانی - دکتر زمانی مقدم

  1399/04/04
 • فرهنگ سازمانی - دکتر زمانی مقدم

  1399/04/04
 • فرهنگ سازمانی - دکتر زمانی مقدم

  1399/04/04
 • فرهنگ سازمانی - دکتر زمانی مقدم

  1399/04/04
 • فرهنگ سازمانی - دکتر زمانی مقدم

  1399/04/04
 • فرهنگ سازمانی - دکتر زمانی مقدم

  1399/04/04
فرهنگ سازمانی
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری
رایگان