مهارت های کوچینگ

این محصول مخصوص دانش پذیران گروه دوره MBA کد 228 از مدرسه کسب و کار ماهان می باشد . لذا در صورتیکه دانش پذیر این دوره باشید ، اطلاعات شما از قبل با احراز هویت شماره موبایل شما در سیستم موجود بوده و استفاده از این محصول برای شما فراهم می باشد و در صورتیکه دانش پذیر این دوره نباشید استفاده از این محصول برای شما امکان پذیر نیست .
مهارت های کوچینگ
 • مهارت های کوچینگ، پرزنت دوره
  مهارت های کوچینگ استاد کریمیان پرزنت دوره
  1398/09/08
 • جلسه 02 آبان 98-بخش سوم
  مهارت های کوچینگ استاد کریمیان جلسه 02 آبان 98-بخش سوم
  1398/08/02
 • جلسه 02 آبان 98-بخش دوم
  مهارت های کوچینگ استاد کریمیان جلسه 02 آبان 98-بخش دوم
  1398/08/02
 • جلسه 02 آبان 98-بخش اول
  مهارت های کوچینگ استاد کریمیان جلسه 02 آبان 98-بخش اول
  1398/08/02
 • جلسه 16 آبان 98-بخش دوم
  مهارت های کوچینگ استاد کریمیان جلسه 16 آبان 98-بخش دوم
  1398/08/16
 • جلسه 16 آبان 98-بخش اول
  مهارت های کوچینگ استاد کریمیان جلسه 16 آبان 98-بخش اول
  1398/08/16
 • جلسه 08 آذر 98-بخش چهارم
  مهارت های کوچینگ استاد کریمیان جلسه 08 آذر 98-بخش چهارم
  1398/09/08
 • جلسه 08 آذر 98-بخش سوم
  مهارت های کوچینگ استاد کریمیان جلسه 08 آذر 98-بخش سوم
  1398/09/08
 • جلسه 08 آذر 98-بخش دوم
  مهارت های کوچینگ استاد کریمیان جلسه 08 آذر 98-بخش دوم
  1398/09/08
 • جلسه 08 آذر 98-بخش اول
  مهارت های کوچینگ استاد کریمیان جلسه 08 آذر 98-بخش اول
  1398/09/08
مهارت های کوچینگ - کد MBA228
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری
رایگان

0

0

محصولات مرتبط