مدیریت برند و تبلیغات

این محصول مخصوص دانش پذیران گروه دوره MBA کد 228 از مدرسه کسب و کار ماهان می باشد . لذا در صورتیکه دانش پذیر این دوره باشید ، اطلاعات شما از قبل با احراز هویت شماره موبایل شما در سیستم موجود بوده و استفاده از این محصول برای شما فراهم می باشد و در صورتیکه دانش پذیر این دوره نباشید استفاده از این محصول برای شما امکان پذیر نیست .
مدیریت برند و تبلیغات
 • پرزنت مدیریت برند و تبلیغات
  مدیریت برند و تبلیغات- استاد مقدم
  1398/09/28
 • مدیریت برند و تبلیغات، پرزنتیشن 2
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مهدوی فایل پرزنتیشن 2
  1398/11/17
 • مدیریت برند و تبلیغات، پرزنتیشن 1
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مهدوی فایل پرزنتیشن 1
  1398/11/17
 • مدیریت تبلیغات، استاد صیرفی، فایل پرزنتیشن 2
  مدیریت تبلیغات استاد صیرفی فایل پرزنتیشن 2
  1399/04/12
 • مدیریت تبلیغات، استاد صیرفی، فایل پرزنتیشن 1
  مدیریت تبلیغات استاد صیرفی فایل پرزنتیشن 1
  1399/04/12
 • جلسه 28 آذر 98-بخش دوم
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مقدم جلسه 28 آذر 98-بخش دوم
  1398/09/28
 • جلسه 28 آذر 98-بخش اول
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مقدم جلسه 28 آذر 98-بخش اول
  1398/09/28
 • جلسه 05 دی 98-بخش سوم
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مقدم جلسه 05 دی 98-بخش سوم
  1398/10/05
 • جلسه 05 دی 98-بخش دوم
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مقدم جلسه 05 دی 98-بخش دوم
  1398/10/05
 • جلسه 05 دی 98-بخش اول
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مقدم جلسه 05 دی 98-بخش اول
  1398/10/05
 • جلسه 26 دی 98-بخش دوم
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مهدوی جلسه 26 دی 98-بخش دوم
  1398/10/26
 • جلسه 26 دی 98-بخش اول
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مهدوی جلسه 26 دی 98-بخش اول
  1398/10/26
 • جلسه 03 بهمن 98-بخش دوم
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مهدوی جلسه 03 بهمن 98-بخش دوم
  1398/11/03
 • جلسه 03 بهمن 98-بخش اول
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مهدوی جلسه 03 بهمن 98-بخش اول
  1398/11/03
 • جلسه 17 بهمن 98-بخش دوم
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مهدوی جلسه 17 بهمن 98-بخش دوم
  1398/11/17
 • جلسه 17 بهمن 98-بخش اول
  مدیریت برند و تبلیغات استاد مهدوی جلسه 17 بهمن 98-بخش اول
  1398/11/17
 • جلسه 06 تیر 99-بخش چهارم
  مدیریت تبلیغات استاد صیرفی جلسه 06 تیر 99-بخش چهارم
  1399/04/06
 • جلسه 06 تیر 99-بخش سوم
  مدیریت تبلیغات استاد صیرفی جلسه 06 تیر 99-بخش سوم
  1399/04/06
 • جلسه 06 تیر 99-بخش دوم
  مدیریت تبلیغات استاد صیرفی جلسه 06 تیر 99-بخش دوم
  1399/04/06
 • جلسه 06 تیر 99-بخش اول
  مدیریت تبلیغات استاد صیرفی جلسه 06 تیر 99-بخش اول
  1399/04/06
 • جلسه 12 تیر 99-بخش دوم
  مدیریت تبلیغات استاد صیرفی جلسه 12 تیر 99-بخش دوم
  1399/04/12
 • جلسه 12 تیر 99-بخش اول
  مدیریت تبلیغات استاد صیرفی جلسه 12 تیر 99-بخش اول
  1399/04/12
 • جلسه 19 تیر 99-بخش دوم
  مدیریت تبلیغات استاد صیرفی جلسه 19 تیر 99-بخش دوم
  1399/04/19
 • جلسه 19 تیر 99-بخش اول
  مدیریت تبلیغات استاد صیرفی جلسه 19 تیر 99-بخش اول
  1399/04/19
مدیریت برند و تبلیغات - کد MBA 228
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

0

0

محصولات مرتبط