سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی

این محصول مخصوص دانش پذیران گروه دوره MBA کد 228 از مدرسه کسب و کار ماهان می باشد . لذا در صورتیکه دانش پذیر این دوره باشید ، اطلاعات شما از قبل با احراز هویت شماره موبایل شما در سیستم موجود بوده و استفاده از این محصول برای شما فراهم می باشد و در صورتیکه دانش پذیر این دوره نباشید استفاده از این محصول برای شما امکان پذیر نیست .
سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی
 • جلسه 07 آذر 98-بخش دوم
  سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی استاد سریر افزاز جلسه 07 آذر 98-بخش دوم
  1398/09/07
 • جلسه 07 آذر 98-بخش اول
  سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی استاد سریر افزاز جلسه 07 آذر 98-بخش اول
  1398/09/07
 • جلسه 14 آذر 98-بخش سوم
  سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی استاد سریر افزاز جلسه 14 آذر 98-بخش سوم
  1398/09/14
 • جلسه 14 آذر 98-بخش دوم
  سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی استاد سریر افزاز جلسه 14 آذر 98-بخش دوم
  1398/09/14
 • جلسه 14 آذر 98-بخش اول
  سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی استاد سریر افزاز جلسه 14 آذر 98-بخش اول
  1398/09/14
 • جلسه 23 آبان 98-بخش اول
  سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی استاد سریر افزاز جلسه 23 آبان 98-بخش اول
  1398/08/25
 • جلسه 23 آبان 98-بخش دوم
  سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی استاد سریر افزاز جلسه 23 آبان 98-بخش دوم
  1398/08/25
 • جلسه 30 آبان 98-بخش اول
  سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی استاد سریر افزاز جلسه 30 آبان 98-بخش اول
  1398/08/25
 • جلسه 30 آبان 98-بخش دوم
  سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی استاد سریر افزاز جلسه 30 آبان 98-بخش دوم
  1398/08/25
سرمایه گذاری واقتصاد کاربردی - کد MBA228
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

0

0

محصولات مرتبط