رهبری و انگیزش

این محصول مخصوص دانش پذیران گروه دوره MBA کد 228 از مدرسه کسب و کار ماهان می باشد . لذا در صورتیکه دانش پذیر این دوره باشید ، اطلاعات شما از قبل با احراز هویت شماره موبایل شما در سیستم موجود بوده و استفاده از این محصول برای شما فراهم می باشد و در صورتیکه دانش پذیر این دوره نباشید استفاده از این محصول برای شما امکان پذیر نیست .
رهبری و انگیزش
 • جلسه 11 مهر 98
  رهبری و انگیزش استاد عیسی خانی جلسه 11 مهر 98
  1398/07/11
 • جلسه 18 مهر 98
  رهبری و انگیزش استاد عیسی خانی جلسه 18 مهر 98
  1398/07/18
 • جلسه 11 مهر 98-بخش دوم
  رهبری و انگیزش استاد عیسی خانی جلسه 11 مهر 98-بخش دوم
  1398/07/11
 • جلسه 11 مهر 98-بخش اول
  رهبری و انگیزش استاد عیسی خانی جلسه 11 مهر 98-بخش اول
  1398/07/11
 • جلسه 18 مهر 98-بخش دوم
  رهبری و انگیزش استاد عیسی خانی جلسه 18 مهر 98-بخش دوم
  1398/07/18
 • جلسه 18 مهر 98-بخش اول
  رهبری و انگیزش استاد عیسی خانی جلسه 18 مهر 98-بخش اول
  1398/07/18
 • جلسه 25 مهر 98-بخش دوم
  رهبری و انگیزش استاد عیسی خانی جلسه 25 مهر 98-بخش دوم
  1398/07/25
 • جلسه 25 مهر 98-بخش اول
  رهبری و انگیزش استاد عیسی خانی جلسه 25 مهر 98-بخش اول
  1398/07/25
رهبری و انگیزش - کد MBA228
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری
رایگان

0

0

محصولات مرتبط