مدیریت مالی و اصول حسابداری

این محصول مخصوص دانش پذیران گروه دوره MBA کد 228 از مدرسه کسب و کار ماهان می باشد . لذا در صورتیکه دانش پذیر این دوره باشید ، اطلاعات شما از قبل با احراز هویت شماره موبایل شما در سیستم موجود بوده و استفاده از این محصول برای شما فراهم می باشد و در صورتیکه دانش پذیر این دوره نباشید استفاده از این محصول برای شما امکان پذیر نیست .
مدیریت مالی و اصول حسابداری
 • جلسه 25 مهر 98-بخش دوم
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 25 مهر 98-بخش دوم
  1398/07/25
 • جلسه 25 مهر 98-بخش اول
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 25 مهر 98-بخش اول
  1398/07/25
 • جلسه 02 آبان 98-بخش سوم
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 02 آبان 98-بخش سوم
  1398/08/02
 • جلسه 02 آبان 98-بخش دوم
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 02 آبان 98-بخش دوم
  1398/08/02
 • جلسه 02 آبان 98-بخش اول
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 02 آبان 98-بخش اول
  1398/08/02
 • جلسه 16 آبان 98-بخش دوم
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 16 آبان 98-بخش دوم
  1398/08/16
 • جلسه 16 آبان 98-بخش اول
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 16 آبان 98-بخش اول
  1398/08/16
 • جلسه 23 آبان 98-بخش دوم
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 23 آبان 98-بخش دوم
  1398/08/23
 • جلسه 23 آبان 98-بخش اول
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 23 آبان 98-بخش اول
  1398/08/23
 • جلسه 30 آبان 98-بخش دوم
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 30 آبان 98-بخش دوم
  1398/08/30
 • جلسه 30 آبان 98-بخش اول
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 30 آبان 98-بخش اول
  1398/08/30
 • جلسه 07 آذر 98-بخش سوم
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 07 آذر 98-بخش سوم
  1398/09/07
 • جلسه 14 آذر 98-بخش دوم
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 14 آذر 98-بخش دوم
  1398/09/14
 • جلسه 14 آذر 98-بخش اول
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 14 آذر 98-بخش اول
  1398/09/14
 • جلسه 07 آذر 98-بخش دوم
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 07 آذر 98-بخش دوم
  1398/09/14
 • جلسه 07 آذر 98-بخش اول
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 07 آذر 98-بخش اول
  1398/09/14
 • جلسه 30 آبان 98-بخش سوم
  مدیریت مالی استاد سلطانی جلسه 30 آبان 98-بخش سوم
  1398/09/14
مدیریت مالی و اصول حسابداری - کد MBA228
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

1

0

محصولات مرتبط