مبانی سازمان و مدیریت

این محصول مخصوص دانش پذیران گروه دوره MBA کد 228 از مدرسه کسب و کار ماهان می باشد . لذا در صورتیکه دانش پذیر این دوره باشید ، اطلاعات شما از قبل با احراز هویت شماره موبایل شما در سیستم موجود بوده و استفاده از این محصول برای شما فراهم می باشد و در صورتیکه دانش پذیر این دوره نباشید استفاده از این محصول برای شما امکان پذیر نیست .
مبانی سازمان و مدیریت
 • جلسه 07 شهریور 98-بخش دوم
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 07 شهریور 98-بخش دوم
  1398/06/07
 • جلسه 14شهریور 98
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 14شهریور 98
  1398/06/14
 • جلسه 04 مهر 98
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 04 مهر 98
  1398/07/04
 • جلسه 28 شهریور 98
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 28 شهریور 98
  1398/09/14
 • جلسه 31 مرداد 98
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 31 مرداد 98
  1398/08/19
 • جلسه 07 شهریور 98-بخش اول
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 07 شهریور 98-بخش اول
  1398/06/07
 • جلسه 31 مرداد 98-بخش دوم
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 31 مرداد 98-بخش دوم
  1398/05/31
 • جلسه 31 مرداد 98-بخش اول
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 31 مرداد 98-بخش اول
  1398/05/31
 • جلسه 07 شهریور 98-بخش چهارم
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 07 شهریور 98-بخش چهارم
  1398/06/07
 • جلسه 07 شهریور 98-بخش سوم
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 07 شهریور 98-بخش سوم
  1398/06/07
 • جلسه 07 شهریور 98-بخش دوم
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 07 شهریور 98-بخش دوم
  1398/06/07
 • جلسه 14شهریور 98-بخش دوم
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 14شهریور 98-بخش دوم
  1398/06/14
 • جلسه 14شهریور 98-بخش اول
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 14شهریور 98-بخش اول
  1398/06/14
 • جلسه 28 شهریور 98-بخش دوم
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 28 شهریور 98-بخش دوم
  1398/06/28
 • جلسه 28 شهریور 98-بخش اول
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 28 شهریور 98-بخش اول
  1398/06/28
 • جلسه 04 مهر 98-بخش سوم
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 04 مهر 98-بخش سوم
  1398/07/04
 • جلسه 04 مهر 98-بخش اول
  مبانی سازمان و مدیریت استاد شیرازی جلسه 04 مهر 98-بخش اول
  1398/07/04
منابع سازمان و مدیریت - کد MBA228
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری
رایگان

1

0

محصولات مرتبط